Veli Raisin cho. Th213

Tags

Related Posts

Share This

Veli Raisin cho.

Share This:

Chocolate bọc nho khô Japan với sô cô languyên chất. Nó tạo nên cảm giác thỏa mãn vô cùng, hương vị tinh tế của socola hòa huyện với mùi thơm và cái chua chua và ngọt ngọt từ nho tạo nên sự hoàn hảo tuyệt vời.

Veli Raisins chocolate Japan 2019 - Socola nho khô cực thơm

Veli Raisins chocolate Japan 2019 - Socola nho khô cực thơm

Veli Raisins chocolate Japan 2019 - Socola nho khô cực thơm