Tags

Related Posts

Share This

Languly choco.

Share This:

Languly chocolate Japan, mệnh danh là siêu phẩm bánh kẹp sandwich được chế biến hương vị độc đáo ấn tương Nhật Bản. Hình thức và thiết kế bánh mô phỏng đúng hình tượng của những chiếc bánh Pháp. Tất cả hương vị hòa huyện dậy lên sự hấp dẫn dành cho Languly chocolate.

Languly chocolate Japan 2019 - Bánh quy Langue de Chat vị chocolate

Languly chocolate Japan 2019 - Bánh quy Langue de Chat vị chocolate

Languly chocolate Japan 2019 - Bánh quy Langue de Chat vị chocolate

Languly chocolate Japan 2019 - Bánh quy Langue de Chat vị chocolate

Languly chocolate Japan 2019 - Bánh quy Langue de Chat vị chocolate