Kobe Pudding Th212

Tags

Related Posts

Share This

Kobe Pudding

Share This:

Phối hợp với món quà lưu niệm nổi tiếng từ Kobe, Kobe Pudding, Kit Kat đã tạo ra hương vị phong phú nhất và kem nhất của Kit Kat. Sự nhẹ nhàng của Kit Kat chỉ là một quả anh đào trên đỉnh! Hương vị của bánh pudding ngon nhất ở Nhật Bản.

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding

Kobe pudding Kitkat Souvenir 2019 - Bánh Kit Kat hương vị pudding