Tags

Related Posts

Share This

Cacao Collec.

Share This:

Đối với những người yêu thích sô cô la đắng ngoài kia, đây là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn! Hàm lượng cacao nhẹ nhất là một con số khổng lồ 70% và nó tăng lên từ đó, đến 85%. Trong một gói bạn có thể trải nghiệm ba cấp độ cường độ cacao khác nhau! Có 3 miếng nhỏ của mỗi cấp độ đắng. Thật là một cách tuyệt vời để lấy mẫu phạm vi cacao trong một bữa ăn nhẹ.

Look high cacao collection - Chinh phục 70%, 77% và 85% cacao

Look high cacao collection - Chinh phục 70%, 77% và 85% cacao

Look high cacao collection - Chinh phục 70%, 77% và 85% cacao

Look high cacao collection - Chinh phục 70%, 77% và 85% cacao