Tags

Related Posts

Share This

Matsuno peach

Share This:

Một hương vị đào hòa huyện với sữa bò kèm theo xác đào được kết hợp và kết thúc trong một viên kẹo sữa trái cây vô cùng mới lạ. Sản phẩm này có chứa glucosylceramide có nguồn gốc từ dứa. Glucosylceramide có nguồn gốc từ dứa đã được báo cáo có chức năng giúp bảo vệ độ ẩm của da.

Matsuno peach candy Japan 2019 - Kẹo sữa bò xác quả đào thật lạ!

Matsuno peach candy Japan 2019 - Kẹo sữa bò xác quả đào thật lạ!

Matsuno peach candy Japan 2019 - Kẹo sữa bò xác quả đào thật lạ!

Matsuno peach candy Japan 2019 - Kẹo sữa bò xác quả đào thật lạ!